Etusivu Tasokuvaukset ja perussanasto
Tasokuvaukset ja perussanasto

 

OPETUSTUNTIEN TASOKUVAUKSET

Yleistä

Tasokuvaukset on laadittu, jotta eritasoiset tanssinharrastajat saisivat opetuksesta parhaan mahdollisen hyödyn omalla taitotasollaan. Valinnan tekee jokainen itse. Halutessaan valinnalle voi hakea tukea ohjaajilta. Kysy rohkeasti tasovalinnasta myös silloin, kun osallistut muiden seurojen järjestämiin opetuksiin.

Opetusta annetaan kolmelle taitotasolle:

  1. Yhdistetty alkeet-perustaso
  2. Keskitaso
  3. Edistyneet

Alkeet – perustaso: Tavoite oppia ja kerrata argentiinalaisen tangon peruselementtejä.

Opetus aloitetaan perusteista. Ennakkotaitoja ei tarvita. Soveltuu myös perusasioiden kertaamiseen. Alkeissa keskeisiä teemoja ovat viejän ja seuraajan roolijako, tanssiasento (avoin/suljettu), vartalon kannatus, vartalon kierto, kävelytekniikka eri rytmityksin sekä painonvaihdon vienti ja seuraaminen. Askelkuvioista opitaan perusteet etu- ja takaochosta sekä girosta. Musiikkina on selkeätempoinen rytmitango.

Perustasolla kehitetään perustekniikkaa, haetaan tuntumaa omaan ja yhteiseen akseliin sekä vapaaseen jalkaan. Keskeisiä teemoja ovat perusaskeleen variaatiot ja rytmitykset normaalissa ja ristisysteemissä, askelluslinjat, suunnan muutokset sekä giro. Uusina käsitteinä opitaan perusteita sacadasta. (sanastoa: etu-, taka- ja sivuaskel, cruzada, pivot, etu- ja takaocho, ocho cortado, toma, parada, giro, sacada, sandwich, media luna).

Musiikkina on pääasiassa rytmitango, mutta lisäksi opittuja taitoja aletaan harjoitella myös tangovalssin ja milongan rytmeihin. Milongaetikettiä harjoitellaan molemmilla tasoilla.

Keskitaso: Tavoite kehittää viennin ja seuraamisen tekniikkaa sekä oppia soveltamaan opittuja askelluksia omaan tanssiin myös tangovalssissa ja milongassa.

Teemoja ovat parin välinen yhteys sekä avo- että suljetussa tanssiotteessa, tanssiasennon sujuva muuttaminen avoimesta suljettuun ja päinvastoin, lineaarinen ja sirkulaarinen liike, parin kanssa oman ja yhteisen akselin hallinta, eriaikaisten askellusten vienti ja seuraaminen sekä seuraajan vapaan jalan käyttö. Opitaan ocho- ja sacadavariaatioita, peruskoristeluita, perusteita barridasta, boleosta, ganchosta ja volcadasta. (sanastoa: media luna, giro, sacada, barrida, parada, boleo, gancho, volcada ).

Musiikkivalikoima laajentuu: esim. Di Sarli, d'Arienzo, Troilo, Pugliese. Harjoitellaan oman tanssin sopeuttamista milongan rondaan.

Edistyneet: Tavoite hioa aiempien tasojen taitoja, oppia aiempaa monipuolisempia askelvariaatioita sekä oppia käyttämään niitä pieneen tilaan soveltuvassa suljetussa tanssiasennossa.

Teemoja ovat tilan anto suljetussa tanssiasennossa, viejän ja seuraajan takasacada, boleo-, parada-, barrida- , volcada-, colgada sekä lukkovariaatiot suljetussa ja/tai avoimessa tanssiasennossa. Opitaan lisää koristeluita, enrosque sekä kehitetään planeotekniikkaa. (sanastoa: calecita, soltada, giro caminata)

Musiikkivalikoima laajentuu eri säveltäjien tuotantoon. Opittuja taitoja opitaan soveltamaan niin tangoon, tangovalssiin kuin milongaan.

Yleensä perustason sisällöt omaksutaan 1 – 2 vuodessa, riippuen aiemmasta tanssitaustasta, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä ohjatun ja omatoimisen harjoittelun määristä. Keskitason asioiden omaksuminen vie 3 - 5 vuotta harjoittelumääristä (2 - 3 kertaa viikossa) ja ohjauksesta riippuen. Viejällä roolin sisäistäminen vie kauemmin kuin seuraajan.

ARGENTIINALAISEN TANGON PERUSSANASTOA

Argentiinalaisessa tangossa keskustellaan paljon espanjankielisillä termeillä. Tässä niistä yleisimpiä, joilla pääsee hyvin alkuun!

Abrazo – halaus, syliote. Tangon perimmäinen ominaisuus, jossa pari tanssii lähekkäin, usein poski poskea vasten. Video1, video2.

Adornos - koristelut. Video1, video2.

Barrida – pyyhkäisy. Nimensä mukaisesti jalalla tehdään pyyhkäisevä liike, jolla voidaan siirtää parin painotonta jalkaa. Video.

Boleo – heitto. Syntyy askeleesta, jonka suuntaa muutetaan ennen kuin seuraajan paino siirtyy akselin yli. Boleo voi olla circular- (ympyrä) tai linear boleo (linja). Video.

Cadena – askelikko, jossa sacadat sekä sivu- ja taka-askeleet vuorottelevat ketjuna. Video.

Cadencia – sarja katkaistuja askeleita, (esim rock,rock,rock...). Video1, video2, video3.

Calesita – karuselli. Viejä ottaa seuraajan tasapainon haltuunsa ja pyörii seuraajan akselin ympäri, seuraajan seistessä yhdellä jalalla (toisella jalalla voidaan tehdä koristeluja). Video1, video2.

Cambio de peso - painonvaihto. Video.

Caminata – kävely. Video.

Cabeceo – katsehaku

Castigada – seuraajan jalan heittokoristelu. Video.

Chacarera - argentiinalainen kansantanssi. Video.

Colgada – liike, jossa viejä vie seuraajan pois tasapainoakseliltaan ulospäin. Video.

Contra tiempo – tuplanopeus. Merkitään jokainen isku (1,2,3,4). El ritmo básico on tangon perusrytmi.

Cortado – katkaistu askel

Cortina – lyhyt paussi. Cortina tulee vastaan tangon tanssi-illoissa eli milongassa. Cortinalla ilmoitetaan tandan päättyneen ja paria vaihdetaan cortinan aikana.

Cruzada – lukkoaskel joko eteen tai taakse, jossa jalat viedään nilkoista ristiin. Video1, video2.

Enrosque – jalat menevät ristiin vartalon kierron seurauksena. Video.

Gancho – koukku. Jalan pyyhkäisy, joka syntyy kun parin jalka estää toisen osapuolen vapaan liikeradan annettuun suuntaan. Rento ja vapaa jalka muodostaa koukun pysäyttävän jalan ympärille. Video.

Giro / Molinete – käännös. Askelikko, jossa toinen tai molemmat parista kiertävät ympyrän kehällä askelilla: taakse – sivulle – eteen – (pivot) – sivulle – (pivot) - taakse... Video1, video2.

Media luna – puolikuu. Giron puolikas. Video.

Milonga – milonga. Milongalla on kaksi tarkoitusta: se voi olla tanssilaji, joka on leikittelevä ja nopeampi versio tangosta. Milonga on myös tanssi-iltatapahtuma, jonne pukeudutaan tyylikkäästi ja tanssitaan parin kanssa yhden tandan (ks. alla) verran. Milongassa voit kokea argentiinalaisen tangon syvimmän olemuksen. Milongoja järjestetään ympäri maailmaa.

Milonguera – tangolle omistautunut naistanssija

Milonguero – tangolle omistautunut miestanssija

Ocho –  kahdeksan. Ocho on askelkuvio, jossa toinen (yleensä seuraaja) tai molemmat pareista astuvat kahdeksikon muotoisella radalla. Ocho atras ->takaocho, ocho adelante ->etuocho. Video1, video2.

Parada – pysähdys. Pysäytysaskel, jossa pysäyttävä jalka on painoton. Video.

Pasada – meno pysäyttävän jalan yli. Video.

Pivot – pyörähdys päkiän päällä. Video.

Planeo – vapaan jalan laaja kaari. Video1, video2.

Rulo / Lapiz – vapaalla jalalla piirretty ympyrä. Video1, video2.

Sacada – painollinen pistomainen askel parin jalkojen väliin. Video.

Salida – aloitusaskel. Video.

Salida trazpie – aloitusaskel, jossa viejän sivuaskelta seuraa nopea painonvaihto.

Sandwich (mordida) – sandwich. Toisen partnerin jalka on tiiviisti toisen parin jalkojen välissä. Video.

Sentada – istuttaminen. Liike, jossa seuraaja viedään istumaan viejän polvelle. Video.

Sistema cruzado – parilla on keskellä yhteinen linja (kolme linjaa). Video.

Sistema normal – molemmat kävelevät samaa linjaa peilikuvana (kaksi linjaa). Video.

Soltada – kuvio, jossa tanssiote hetkellisesti irroitetaan. Video.

Tanda – tanda. Koostuu yleensä 3 – 4:stä tango-, valssi-, tai milongakappaleesta, jonka aikana tanssitaan saman parin kanssa, tulkiten musiikkia improvisoidusti eri askelkuvioilla.

Toma – otto, valtaaminen. Seuraajan jalan merkkaus/pysäytys.

Toque - kosketus

Trazpie – kaksinkertaisella nopeudella tehty askel. Video.

Volcada – Liike, jossa seuraaja kallistetaan pois tasapainosta viejää kohti, siten että seuraaja nojaa viejän rintakehään oman rintakehänsä vasemmalla puolikkaalla, samalla seuraajan vapaa jalka heilahtaa viejän suuntaan. Video.

 

Viimeksi päivitetty 30.12.2019 11:51